kubra-ipci

Kübra İPÇİ

Uzmanlık: Bağımlılık Terapisti, Uzman Psikolojik Danışman
Mail:-
Telefon: –

Özgeçmiş

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik Danışmanlık ve Rehberli Bölümü

Aldığı Eğitimler

 • Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Aile Danışmanlığı (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • İyi Klinik Uygulamalar Klinisyen Eğitimi
 • Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi
 • Nörokognitif Test Bataryası Uygulayıcı Eğitimi
 • MMPI Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Klinisyen Eğitimi
 • Madde Bağımlılığında Tanılama ve Psikososyal Müdahale Klinisyen Eğitimi
 • Davranışsal Bağımlılıkta Tanı ve Tedavi Klinisyen Eğitimi
 • Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Programı Eğitici Eğitimi
 • Kadına Yönelik Şiddette Erken Tanı ve Müdahale Klinisyen Eğitimi
 • Sanat Terapi Temelli Okul Müdahaleleri Eğitimi
 • Bipolar Bozukluğa Yönelik Ruhsal İyileştirim Hizmetlerinde  Bütüncül Bilişsel Model Klinisyen Eğitimi
 • Şizofreni Tanılı Bireylerde İlaç Uyumunu Artırma ve Motivasyonel Görüme Klinisyen Eğitimi
 • Psikolojik Danışmanlık Tedbiri Uygulayıcı Eğitimi (T. C.Adalet Bakanlığı)
 • TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri Yazım Eğitimi
 • Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sağlık Alanında Proje Yazma Eğitimi

Çalıştığı Kurumlar

 • Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi (2018 – devam ediyor)
 • Milli Eğitim Bakanlığı  Okul Psikolojik Danışmanı  (2016-2018)
 • Fen Bilimleri Koleji Okul Psikolojik Danışmanı (2015- 2016)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Subjective Recovery in Patients with Schizophrenia and Related Factors. Community Mental Health Journal, 2020,1-8. DOI:
 • Zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik cinsel istismar: Ulusal haber ajanslarına yansıyan olgular üzerinden bir inceleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 2020, 8(2), 737-753.
 • The Effect of Psychosocial Skills Training and Metacognitive Training on Social and Cognitive Functioning in Schizophrenia. Archives Neuropsychiatry, 2019, 56(2), 139–143.
 • Development of Self-Stigma Inventory for Families of the patients with schizophrenia (SSI-F): validity and reliability study, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2019, 29:4, 463-471.
 • Şizofreni Hastaları için Toplumsal İşlevselliği Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2018; 19(Ek sayı.2):29-38

Eğitim

Kocaeli Üniversitesi

2015

Lisans – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kocaeli Üniversitesi

2019

Yüksek Lisans – Ruhsal Rehabilitasyon

Ege Üniversitesi

2019

Doktora – Madde Bağımlılığı