testler

Testler Hakkında

WISC-R

6-16 yaş arası çocuklara uygulanır.Sözel ve performans alt testlerinden oluşan wısc-r zeka geriliği,üstün zeka,özgül öğrenme güçlüğü,dikkat eksikliği gibi birçok alanda tanı koyma amaçlı kullanılır.

WISC-IV

6-16 yaş aralığında uygulanan zihinsel becerileri ölçmeye yarayan zeka testi.

MOXO DİKKAT TESTİ

Çocuk ve yetişkinlerde dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performanslarını ölçen uzmanlar tarafından bilgisayarda uygulanan bir testtir.

MMPI KİŞİLİK TESTİ

Kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir.

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

0-6 yaş arasında uygulanan bir testtir.çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenilirliği olan bir testtir.

Bilgi ve Randevu

Uzmanlarımızdan bilgi ve randevu almak için telefon numaralarından iletişim kurabilirsiniz.