Psikolojik Danışman / Özel Eğitim Uzmanı / Psikoterapist

Dr.Fatma ÖNALAN AKFIRAT

Uzmanlık: Psikolojik Danışman / Özel Eğitim Uzmanı / Psikoterapist
Mail:-
Telefon: –

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi- PDR

Çalıştığı Kurumlar

 • 1987-2014-  MEB’na bağlı, RAM, ilköğretim, lise, anadolu lisesi, Özel eğitim Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde çalıştı.
 • 2013-2015- Yrd. Doç.Dr. Lefke Avrupa Üniversitesi
 • 2016-2018- Kocaeli Üniversitesi-GSF Konuk Öğretim Üyesi
 • 2018-2019- Dr. Öğretim Üyesi Yeditepe Üniversitesi
 • 2013- 2020 Okulöncesi Kurumlara Danışmanlık
 • 1998-2020- Çağdaş Drama Derneği yönetim ve liderlik
 • 2006-2020- Olgu Psikolojik Danışmada çalışmalar
 • 1995-2020 Aile, psikolojik danışmanlar ve öğretmenlere yönelik; İletişim Becerileri, Aile Tutumları, Kaynaştırma Eğitimi, Engellilerin Sınıflandırılması, Cinsel Eğitim, Davranış Bozuklukları, Kardeş Kıskançlığı, Tuvalet Eğitimi, Çocuk ve Oyun, Oyunun İşlevleri, Ölüm ve Yas, Özgüven Kazandırma, Kendini Tanıma, Özel Öğrenme Güçlüğü, Aile Okul İlişkileri, Şiddet, Çocuklarda Şiddet, Sınırlar, Kendini Keşfeden Çocuklar, Kaynaştırma Eğitimi Kendini Yöneten Çocuk Yetiştirmek, Sınav Kaygısı, Sanat Terapi, Oyun Terapi vb. konularında eğitim ve seminerler vermektedir. Aynı zamanda sanatla terapi, oyun terapi eğitimi vermekte, bireysel, aile ve çift terapisi çalışmaları, özel eğitim danışmanlığı, özel eğitime gereksinimi olanlarla oyun ve drama çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda okul, kurum, dernek, sendikalara yönelik eğitimler vermekte, okulöncesi ve diğer eğitim kurumlarına danışmanlık yapmaktadır.

Kullandığı Terapi Yaklaşımları

 • Çift ve Aile Terapisi
 • Sanatla Terapi
 • Oyun Terapi
 • Pozitif Psikoterapi (PPT)
 • Bilişsel Terapi
 • Doğa Terapi
 • Dramaterapi

Aldığı Terapi Eğitimleri

 • Kognitif ve Davranış Terapileri (Doç Hakan Türkçapar, 72 saat, kuramsal, süpervizton)
 • ODTÜ SEM Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, 100 saat,2002-2003)
 • Sanat Terapisi ve Yaratıcılık Eğitimi (400 saat, 2008-2012, Dr. Nevin Eracar, Bursa Uludağ Üniversitesi Psikiyatri/Ankara-İstanbul)
 • Çocuk Merkezli Bilişsel Oyun Terapisi Eğitimi (Doç.Dr. Marina Panfilova, 100 saat, 2017, Olgu Psikolojik Danışma)
 • Wiesbaden Pozitif Psikoterapi Akademisi-Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi (200 saat-2005-Nossrat Peseschkian), Master Programı (800 saatlik) 2018–…)
 • Transaksiyonel Analiz Terapist Eğitimi 101, 202 (Olgu Psikolojik Danışma/Ankara)
 • Aile Danışmanlığı (Olgu Psikolojik Danışma)
 • Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi (Nevin Dölek)
 • Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çocuk Resimlerinin Gelişimsel Değerlendirilmesi (Türk Psikologlar Derneği)
 • Çocuk resimleri analizi ve psikolojik testler eğitimi (Olgu Psikolojik Danışma-Sultanberk Halmatov, 16 saat, 2016)
 • Bilişsel Yönelimli Oyun Terapi Eğitimi (Doç.Dr.Marina Panfilova/Olgu Psikolojik Danışma)
 • Ölüm ve Yas Danışmanlığı (Ruh Sağlığı Derneği/Hakan Ertufan)

Aldığı Diğer Eğitimler

 • 1988 RAM’da kullanılan testler kursu (İzmir)
 • 1989 Zeka testleri ve gelişim ölçekleri kullanımı kursu (Ankara)
 • Wısc-R çocuklar için zeka testi ve Denver (3 ay süreyle-MEB, HÜ, ve AÜ Öğretim üyelerinden Ferhunde Öktem, Bahar Gökler ve Melda Akçalın’dan, Ankara)
 • Portage Ölçeği ve Eğitim Programı (Dr. Ender Marangoz-uyarlayan)
 • WISC-R, Ruh Sağlığı Derneği
 • Çocuk Psikometrik Testleri (Üsküdar Üniversitesi)
  • Frankfurter Dikkat Testi
  • D2 Dikkat Testi
  • Burdon Dikkkat Testi
  • Bier Cümle Tamamlama
  • Gesell Zeka Testi
  • Louisa Duss Hikaye Tamamlama Testi
  • Peabody Alıcı Dil Testi
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Sınav Kaygısı Ölçeği
  • Frostig Görsel Algı ve Dikkat Testi
  • Koppit Bir İnsan Çiz Testi
  • Porteus Labirenti
  • Benton Görsel Algı ve İdrak Testi
  • CAT
  • Okula Hazırlık Testi

Türkiye'de Eğitimci Olduğu Alanlar

 • BEP Eğitmeni (Özel Eğitimde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı)
 • Aile Danışmanlığı Eğitmeni
 • Yaratıcı Drama Eğitmeni
 • Playback Tiyatro Eğitmeni
 • İletişim Becerileri Eğitimi Eğitmeni
 • Sanat Terapi ve Yaratıcılık (Türkiye’deki sekiz eğitimciden biridir)
 • Oyun Terapisi Eğitmeni (Olgu Aile Danışmanlığı Merkezi)
 • Rehberliğin Yaygınlaştırılması Eğitimi Eğitmeni
 • Önleyici Rehberlik Eğitmenliği
 • Öğrenmeyi Öğrenme Eğitmenliği
 • 7-19 Yaş Aile Eğitimi Eğitmeni
 • Ana Baba Okulu Eğitmeni
 • Evliliğe Hazırlık Okulu Eğitmeni

Yaptığı Atölye Çalışmaları-Eğitimler

 • Özel Eğitimde Yaratıcı Drama
 • Özel Eğitimde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
 • Yaratıcı Drama
 • PDR Hizmetleri ve Yaratıcı Drama
 • Sanatla Terapi
 • Sanat Terapi İle İçimdeki Ben’e Yolculuk
 • Sanat Terapi İle Benlik Algısının Geliştirilmesi
 • Şiddet
 • Oyun Terapi
 • Öfke Kontrol Becerileri
 • Sınav Kaygısı
 • Değerler Eğitimi
 • Doğaya Uyum sağlamak
 • Doğayla İyileşmek
 • İçimdeki Doğa
 • Doğa Hayattır
 • Sosyal Beceri Eğitimi
 • Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Eğitimi
 • İletişim Becerileri Eğitimi
 • Sinema ve Psikoloji (Film analizi) Atölyeleri
 • Evliliğe Hazırlık Okulu
 • Ana-Baba Okulu
 • Öğrenmöe güçlüğü olan çocuklarla sosyal beceri eğitimi/drama
 • Zihinsel yetersizliği olan çocuklarla drama
 • Görme yetersizliği olan çocuk-gençlerle drama
 • İşitme yetersizliği olan çocuk-gençlerle drama

Üyelikler

 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği,
 • Çağdaş Drama Derneği
 • Çocuk Müzeleri Derneği
 • ÖMEK (Öğrenme Meraklıları Eğitim Kooperatifi)

Eğitim

Lisans- Ankara Üniversitesi- PDR-1987

Lisans – PDR

Yüksek Lisans- Ankara Üniversitesi-Sosyal Psikoloji- 1996 (Tez: Evlilik Doyumu ve Yüklemeler)

Yüksek Lisans

Doktora- Ankara Üniversitesi-Özel Eğitim-2005 (Tez: Sosyal Beceri Eğitimi)

Doktora