Uzman Psikolog

Lisans öğrenimimi Psikoloji ve yüksek lisans öğrenimimi Nörobilim alanında tamamladım. Yüksek lisans tezimi “Annelerin Çocukluk Örselenmelerinin Çocuğa Bakım