Verimli Çalışıyor Musunuz?

Verimli Çalışıyor Musunuz?

Çağımızda tüm insanlar yetenekleri doğrultusunda çaba göstererek yaşadığı toplumun kalkınması için çalışmak zorundadır. Ne var ki verimli bir sonuç alabilmek için çalışmak tek başına yeterli değildir. Çalışmaya hazır olmak, amaç belirlemek, nasıl çalışılacağını bilmek daha önemlidir. Boş yere emek ve zaman yitirmemek için bazı çalışma tekniklerini bilmek zorundayız.