sedef-unsal-seydoğullari

Sedef ÜNSAL SEYDOOĞULLARI

Uzmanlık:Uzman Psikolojik Danışman
Mail:-
Telefon: –

Özgeçmiş

Uludağ Üniversitesi  Rehberlik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Aldığı Eğitimler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Şema Terapi, Kim Psikoloji
 • Aile Dinamikleri, MEB (Kartal Rehberlik Araştırma Merkezi)
 • Terapötik Kartlar Eğitimi, Nevin DÖLEK, Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi
 • Yaratıcı Drama Eğitimi, MEB (Kartal Rehberlik Araştırma Merkezi)
 • Objektif Çocuk Testleri Eğitimi, Ruh Sağlığı Derneği
 • Anne Destek Programı Eğitimi (AÇEV)
 • 7-19 Yaş Aile Eğitimi, MEB
 • Mor Sertifika Programı, Sabancı Üniversitesi

Çalıştığı Kurumlar

2021- Halen: Düzce Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi

2007- 2020  :  İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

2018- 2021    : Bilgi Köprüsü Dershanesi, Psikolojik Danışman

2008- 2010      :İzmit Rehberlik Araştırma Merkezi

2006- 2007     : İstanbul Kadıköy Prof. Faik Somer Anadolu Lisesi (Psikolojik Danışman)

2005- 2006     : İstanbul Nermin Ahmet Hasoğlu İlköğretim Okulu(Psikolojik Danışman)

2005-2007      : Pendik Köprü Dershanesinde Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

2002- 2005     : Gemlik Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi(Psikolojik Danışman)

2002- 2005     : Bursa Bireysel Yön Dershanesinde Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

2001- 2002     : Bursa Sınav Dershanesi’ nde ÖSS Tercih Danışmanlığı

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan Makaleler-Projeler

 • Seydooğulları, S. Ü., Çiftçi, N. ve Koç, M.  (2014). Lise Öğrencilerinde Ahlaki Yargı Yeteneğinin Ana Baba Tutumları Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 21-40.
 • Arıdağ, N. Ç., Erus, S. M. ve Seydooğulları, S. Ü. (2019). Eş Desteğinin Evlilik Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (71), 1014-1024.
 • Seydooğulları, S. ve Kapçı, E. G. 3. ve 4. Sınıflar İçin Kişisel Güvenlik Farkındalık Ölçeği (KGFÖ) Geliştirilmesi. İlköğretim Online. Basım tarihi: 15.01.2021
 • Çavdar, D., Çam, Z., Ünsal, S., Çok, F. Ahlak Gelişimine Kuramsal Yaklaşımlar, (Theoretical approaches to moral development) Değerler Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 26-28 Ekim 2011.
 • Doğum Öncesi Dönem, Doğum ve Uyum Sorunları. İçinde: Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları, (Editörler: Bilgin, O. Ve Akçıl, S.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • “Yaşamın İçinde Kadın ve Erkek Olmaya Dair” Projesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018-I kapsamında desteklenmeye uygun görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konu alan projenin koordinatörlüğü.
 • İzmit Bilim Sanat Merkezi’nin TÜBİTAK tarafından desteklenen “Sosyal-Duygusal Öğrenme Bilim Okulu” Projesinde Eğitimcilik.
 • “Competent Career Counseling in Youth Work” Projesi katılımcısı (Kocaeli Creative Thinking Society)
 • “CEAL- Creative, Excellence, Active Learning” isimli Erasmus+  Projesi katılımcısı
 •  “Çocuğun Cinsel İstismardan Korunmasına İlişkin Bilinçlendirme Projesi”Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çocuğun cinsel istismardan korunması kapsamında rehber öğretmenler aracılığı ile idarecilere, öğretmenlere, ailelere ve çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmasında içerik hazırlama.

Eğitim

Uludağ Üniversitesi

1998-2002

Lisans – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sakarya Üniversitesi

2005-2008

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Demokratik ve Otoriter Ana Baba Tutumlarının Lisede Öğrenim Gören Öğrencilerin Ahlaki Yargı Yeteneği’ne Etkisi, Sakarya Üniversitesi. Prof. Dr. Mustafa KOÇ.

Ankara Üniversitesi

2010-2018

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Çocuk İstismarını Önleme Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Sınanması, Ankara Üniversitesi. Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI.