Psikolojik Danışman EMDR Terapisti

Melek Sarıköz CİHAN

Uzmanlık:Psikolojik Danışman/ EMDR Terapisti
Mail:-
Telefon: –

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi -Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Aldığı Eğitimler

 • EMDR terapist eğitimi-Emre Konuk
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi-Mehmet Sungur
 • Aile Danışmanlığı Sertifikası-Hazan Kalyoncu Üniversitesi
 • Pozitif Pisikoterapi-Gülşen Varımlı-Yıldız Öztan
 • Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi Kursu
 • Çocuk koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Eğitimi Kursu
 • Akran Zorbalığı Önleme Eğitim Sertifikası
 • Bağımlılıkla Mücadele Kurs Belgesi
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Katılım Belgesi
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık
 • Terapötik Kartlar Eğitim Sertifikası
 • Sistemik Aile Danışmanlığı Katılım Belgesi
 • Okulöncesi ve İlköğretimde Disleksi Olgusunu Anlama ve Katılım Belgesi
 • Hipnoz Uygulayıcı Kursu
 • NLP Uygulayıcı Kursu
 • EFT ve Duygusal Özgürleşme Uygulama Tekniği Katılım Belgesi
 • Mesleğe Yöneltme ve Danışmanlık Katılım Belgesi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği(WİSC-R)Kullanımı Eğitimi
 • Yaşam becerileri Kurs Belgesi
 • Yaratıcı Dramanın Psikolojik Danışma ve Özel Eğitimde Kullanımı Eğitimi
 • Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Eğitimi
 • Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası
 • Psikolojik Travma Katılım Belgesi
 • Psikoeğitim Seminer Belgesi
 • Öfke Yönetimi Kurs Belgesi
 • Otistik Çocuklar için Duygusal Hikaye Çalışmaları Katılım Belgesi
 • Oyunla Psikolojik Danışma Uygulaması Eğitimi Katılım Belgesi
 • Eğitim Yönetimi
 • Akran Arabuluculuğu Programı Katılım Belgesi
 • 7-19 yaş Aile Eğitimi Kursu(Anne Baba Eğitimi)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • St.Binet Zeka Testi
 • Raven Standart Progresif Matrisler Testi
 • İhmal ve İstismar Önleme Eğitimi
 • Mindfulness Terapisi Semineri
 • Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimi Kursu

Çalışma Alanları

 • Travma ve travma sonrası stres bozukluğu
 • Depresyon
 • Panik atak
 • Sosyal fobi
 • Özgüven sorunu
 • Motivasyon kaybı
 • Stres
 • Bireysel danışmanlık
 • Yetişkin danışmanlığı
 • Çocuk ve ergen danışmanlığı
 • Ergenlik dönemi problemleri
 • Sınav kaygısı-Sınava hazırlık
 • Kaygı yönetimi ve baş etme becerileri
 • Aile içi iletişim sorunları
 • Kariyer ve meslek danışmanlığı

Eğitim

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

-

Lisans – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık