aysel-incerede-m

Aysel İNCEDERE

Uzmanlık:Psikiyatrik Rehabilitasyon Uzmanı
Mail: –
Telefon: –

Özgeçmiş

Alan Eğitimleri

 • Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi (Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Uzman Klinik Psikolog Dr. Nevin Dölek)
 • Şizofreni Tanılı Bireylerde İlaç Uyumunu Artırma ve Motivasyonel Görüşme Klinisyen Eğitimi (Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği)
 • Bipolar Bozukluğa Yönelik Ruhsal İyileştirimHizmetlerinde Bütüncül Bilişsel Model Klinisyen Eğitimi (Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği)
 • İyi Klinik Uygulamalar Klinisyen Eğitimi (Kocaeli Üniversitesi)

Çalışma Alanları

 • Psikotik Bozukluklar: Kısa Psikotik Bozukluk, Şizofreniform Bozukluk, Şizofreni, ŞizoafektifBozukluk, SanrısalBozukluk, Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluk, Madde Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk, Başka Türlü Adlandırılamayan Psikotik Bozukluklar
 • Mizaç Bozuklukları: Bipolar bozukluklar

Psikiyatrik hastalık ve sorunların tedavisinde uygulanan yöntemler

 • Olgu danışmanlığı: Hastalarla evlerinde, toplum içinde ya da klinikte görüşmeler yapılarak, bireysel donanım ve hedeflere göre planlamalar yapılması, klinik iyileşme ve toplumsal-mesleki işlevselliği artırmaya yönelik kapsamlı ve sürekli hizmet sunulması amaçlanmaktadır.
 • Toplumsal Beceri Eğitimi: Toplumsal beceri eğitimi tedavinin desteklenmesini sağlarken hastanın yaşam kalitesini arttırır. Toplumsal beceri eğitimiyle hastaların yaşayacakları sosyal, mesleki sorunlarla baş etmeleri ve günlük hayata entegre olmaları amaçlanmaktadır.
 • Grup Terapileri:Grup şeklinde yapılan psikoterapi seanslarında benzer ruhsal ve bedensel sorunları olan bireyleri bir araya getirerek, bir tür tartışma ve karşılıklı etkileşim ortamının oluşturulmasını amaçlanmaktadır.
 • Tedaviye uyuma yönelik destekleyici müdahaleler: İlaç tedavisi şizofreni ve bipolar hastalığının baskılanması ve ortadan kaldırılması amacıyla kullanılan önemli bir tedavidir. Önerilen ilaçların kullanımı ile ilgili bir takım sorunlar ile karşılaşılmaktadır. İlaç kullanımına ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesi ve tedaviye uyumun artırılmasının yönelik destekleyici müdahalelerin yapılması amaçlanmaktadır.
 • Aileyeyönelik destekleyici görüşmeler: Hastanın ve hasta yakınının yalnız olmadığını hissetmesi amaçlanmaktadır. Aileye yönelik destekleyici görüşmeler sayesinde hastalar olumlu yönde iyileşmeler göstermektedir.
 • Mesleki iyileştirim çalışmaları: Hastaların kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir iş bulmalarına yardımcı olunmasını destekleyen müdahaleleri kapsamaktadır.

Çalıştığı Kurumlar

 • Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (2017-2019)
 • Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikiyatri Servis
 • Hemşire (2014-2017)
 • İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneği Şizofreni hasta ve yakınları Bireysel ve Grup terapileri (2014-devam ediyor)

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

 • 2015 Türk Psikiyatri Hemşireleri Derneği
 • 2017 Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği (Yönetim Kurulu/Başkan Yardımcısı)
 • 2016 Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği (Yönetim Kurulu/Sekreter
 • 2014 İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneği

Ödüller

 • 3.Ruhsal İyileştirim Kongresi Sözlü Sunum Birinciliği (Şizofrenide Bütüncül Tedavi Yaklaşımı: Ruhsal İyileştirim Değerlendirme ve İzlem Çizelgesi Uygulaması)
 • 4.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi Sözlü Sunum Birinciliği
 • (Şizofreni Hastalarının Öznel İyileşme Anlayışlarının İlişkili Olduğu Etmenlerin Araştırılması)

Eğitim

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü (Lisans)

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği (Yüksek Lisans)

.

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruhsal Rehabilitasyon Programı (Yüksek Lisans)

.

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği (Doktora-devam etmekte)