Tag sorun

Tag sorun

Sorunlarını çözebiliyor musun?

Etiketler: , , , Makaleler
Sorun çözmek

Günümüzde, teknolojik ve bilimsel gelişmeler o kadar hızlı ki, buna ayak uydurabilmek için bizlerin de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hızlı gelişmelere uyum sağlayabilmek için çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, kendisini ve çevresini sürekli geliştirebilen, olaylara farklı açılardan bakabilen ve sorunları zamanında fark edip, etkili çözümler üreten bireyler olmak zorundayız.

Yaşamımızın her anında karşımıza çözmemiz gereken sorunlar çıkacaktır. Bunlarla baş etmek ve onlara çözüm getirebilmek zorundayız. Çözdüğümüz her sorun bizi çevremizle daha barışık bir birey haline getirecek ve gelişme yolunda da bir adım atmamızı sağlayacaktır.

Sorunlarla yaşamaya alışmak yerine onlarla baş etmeyi öğrenmelisin.
Sorun çözmek demek; amacına ulaşmanı engelleyen faktörlerle mücadele etmek demektir.
Herkesin olduğu gibi senin de sorunların olabilir. Bunlar; duygusal, ekonomik, bedensel sorunlar olabileceği gibi, aynı zamanda, kısa süreli, uzun süreli, basit veya karmaşık da olabilir.
Bir sorunu çözmek için önce sorununun farkına varmış olman gerekir.

Şimdi aşağıdaki sorulara yanıt vermeye çalış:

 • Bir sorunum olduğunda, farkına varmakta zorlanıyor muyum?
 • Sorunumla yüzleşmenin zorluğu nedeniyle, bu sorunu görmezden geldiğim oluyor mu?
 • Sorunumu uzun bir süre görmezden gelirsem, kendiliğinden çözüleceğini umduğum oluyor mu?
 • Sorunun ne olduğunu tam olarak bilmeden ya da ortaya çıkarmadan, çare olduğunu düşündüğüm girişimlere hızla kalkıştığım oluyor mu?
 • Bir sorunumu çözmeye kalkıştığımda, nereden başlayacağımı bulmakta güçlük çekiyor muyum?
 • Yanlış bir karar verdiğim zaman, daha sonra kararımı değiştirme veya düzeltme konusunda isteksiz davrandığım oluyor mu?

Şayet yukarıdaki soruların çoğuna “evet” cevabını verdiysen, sorunlarınla yüzleşme ve onlara çözüm bulma konusundaki tutum ve alışkanlıklarını gözden geçirmen gerekiyor demektir.

EĞER

 • Sorunu algılayıp onun farkına varma konusunda hızlı davranıyorsan,
 • Soruna göğüs germeye ve yüzleşmeye kararlıysan
 • Hiçbir şey yapmadan oturup beklemektense, bir karar vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorsan,
 • Acele harekete geçmeden önce, sorunun teşhis edilip saptanması gerektiğini algıladıysan,
 • Sorunu ele almadan önce gevşeyip, sakin bir şekilde sorun hakkında düşünebiliyorsan,
 • Sorunlarla geç kalmadan, bir an önce uğraşmaktan yana isen,

Sorunlarının çözümü konusunda sağlıklı bir tutum içerisinde olduğun söylenebilir.

Sorun Çözümü’nün aşamaları:

 1. Sorunun farkına varmak, sorunu tanımak
 2. Sorunu tanımlamak, ne olduğunu ortaya koyup sınırlarını belirlemek
 3. Gereksinim duyulan bilgileri toplamak
 4. Sorunu çözmede kullanılabilecek olası çözüm yollarını belirlemek
 5. Sorunun çözümünü sağlayacak en uygun çözüm yolunu seçmek
 6. Seçilen çözümü uygulamak ve sonuca ulaşmak

Belirlediğin bir sorunun var ise yukarıdaki aşamaları sırayla izleyerek sorununu çözmeye çalış. Şayet çözülmediğini görürsen; tekrar başa dönüp bilgilerini gözden geçir. Yeni bilgiler toplamaya çalış ve bu bilgiler ışığında aynı aşamaları tekrar et.

Unutma; sorunların çözümünde yaratıcı ve çözümleyici düşüncenin önemi çok büyüktür.
Asla peşin yargılı olma. Yüzeysel bilgilere ya da söylentilere dayanarak, kaynağına inip nedenleri araştırmadan sorunun çözümü için adım atma. Her şeyin doğrusunu sadece senin bildiğini düşünme. Araştırma ve eleştiriye kendini kapatma.

İnsan ancak, sorunlarıyla baş edebildiği ve onlara çözümler üretebildiği zaman kendisi ve çevresiyle denge ve uyum içinde olabilir. Bu nedenle, çözülen her sorunun, gelişme ve ilerleme yolunda atılan bir adım olduğunu söylemek doğru olur.