65975854-Marek-question-mark-on-post-it-

BİZİ TANIYIN

KÜBRA İPÇİ

kübra_fotograf.jpg

Uzman Psikolojik  Danışman  ve Bağımlılık Terapisti

Akademik Eğitimler

 • Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (Lisans)

 • Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruhsal Rehabilitasyon Programı (Yüksek Lisans)

 • Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Madde Bağımlılığı Programı (Doktora-devam etmekte)

Alan Eğitimleri

 • Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi (Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Ege Üniversitesi)

 • Aile Danışmanlığı (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Milli Eğitim Bakanlığı)

 • Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi (Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği)

 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Klinisyen Eğitimi (Ege Üniversitesi)

 • Madde Bağımlılığında Tanılama ve Psikososyal Müdahale Klinisyen Eğitimi (Ege Üniversitesi)

 • Davranışsal Bağımlılıkta Tanı ve Tedavi Klinisyen Eğitimi (Ege Üniversitesi)

 • Bağımlılıkla Mücadele Programı Eğitici Eğitimi (Yeşilay)

 • Bipolar Bozukluğa Yönelik Ruhsal İyileştirim Hizmetlerinde  Bütüncül Bilişsel Model Klinisyen Eğitimi (Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği)

 • Şizofreni Tanılı Bireylerde İlaç Uyumunu Artırma ve Motivasyonel Görüşme Klinisyen Eğitimi (Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği)

 • İyi Klinik Uygulamalar Klinisyen Eğitimi (Kocaeli Üniversitesi)

 • Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Psikolojik Danışmanlık Tedbiri Uygulayıcı Eğitimi (Adalet Bakanlığı)

 • Kadına Yönelik Şiddette Erken Tanı ve Müdahale Klinisyen Eğitimi (Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği)

 • Sanat Terapi Temelli Okul Müdahaleleri Eğitimi (Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği)

 

Ölçme Değerlendirme Sertifikasyonları

 • Nörokognitif Test Bataryası Uygulayıcı Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)

 • MMPI Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Cattell Uluslararası Zeka Testi

 •  Porteus Labirentler Testi

Çalışma Alanları

 • Çocuk /Ergen ve Yetişkinlerle Psikoterapötik Çalışmalar

 • Ruhsal Hastalıklarda Psikoterapötik Çalışmalar

 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları

 • Sigara Bağımlılığı

 • İnternet ve Oyun Bağımlılığı

 • Gıda ve Yeme Bağımlılığı

 • Kumar Bağımlılığı

 • Alışveriş Bağımlılığı

 • İlişki Bağımlılığı

 • Egzersiz/Spor Bağımlılığı

 • Sosyal Medya Bağımlılığı

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Bilişsel Gelişimi Değerlendirme ve Geliştirme Çalışmaları

 • Sosyal Beceri Eğitimi

 • Atılganlık Eğitimi

 • Kariyer ve Meslek Danışmanlığı

 • Eğitim Danışmanlığı

Çalıştığı Kurumlar

 • Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi (2018 - devam ediyor)

 • Milli Eğitim Bakanlığı  Okul Psikolojik Danışmanı  (2016-2018)

 • Fen Bilimleri Koleji Okul Psikolojik Danışmanı (2015- 2016)

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

 • Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği

 • İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneği