65975854-Marek-question-mark-on-post-it-

BİZİ TANIYIN

3677488_122795913.jpeg

Psikolojik Danışman / Eğitmen

Yetişkin/ Ergen Bireysel Psikoterapist
Çift ve Aile Terapisti

BİLGE AKYOL PEKER

Lisans eğitimini, 2003 yılında  Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden derece alarak tamamlamıştır.

Uludağ Üniversitesi Bünyesi’ ndeUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji ve Onkoloji Birimi’ nde yatan hasta ve ailelerine  iki yıl psikolojik destek çalışmaları ve kimsesiz çocuklara  iki yıl bireysel ve grupla psikolojik danışma seanslarını gönüllü olarak gerçekleştirmiştir.

Uludağ Üniversitesi’ nde yürütülen Bursa İli Emniyet Müdürlüğü Ağır Ceza Suçluları İle Suçluluk Psikolojisi Araştırma Projesi’nde, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik, Sosyal ve CinselÖzellikleri konulu Araştırma Projeleri’ nde yer almıştır.  .

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde IFTA onaylı 2 yıl süren “Çift ve Aile Terapisi Eğitimi” Sertifika  Programı’na katılmış, eğitimi başarı ile tamamlayarak“Aile ve Çift Terapisti” olarak uzmanlaşmıştır. Ayrıca üniversite ve dernekler aracılığı ile düzenlenen sertifikalı “Aile Danışmanlığı Eğitimleri” alarak mesleki gelişimine katkıda bulunmuştur.

On yedi yıldır çeşitli eğitim kurumları ve danışmanlık merkezlerinde yürüttüğü meslek hayatında; mesleki açıdan kendisini besleyecek çok sayıda  eğitim, seminer, sempozyum ve kongreye katılmıştır. Eğitim ve süpervizyonlardan bazıları devam etmektedir.

Aile, yetişkin, ergen ve alanda çalışan uzmanlara çok çeşitli konularda eğitim, seminer ve grup çalışmaları yürütmüştür ve bu eğitim ve grup çalışmalarına  devam etmektedir. Yaptığı değerli çalışmalardan ötürü çok sayıda plaket ve teşekkür belgesimevcuttur.

Bireysel Terapi ile Çift ve Aile Terapisi alanında çalışırken eğitimini aldığı  Çözüm Odaklı Terapi, Sistemik Terapi, Bilişsel Terapi, EMDR Terapisi ve Stratejik Terapi, Dinamik ve Deneyimsel Terapi, StanTatkin tarafından geliştirilmiş olan “Çift Terapisinde Psikobiyolojk Yaklaşım (PACT) ”, İmago Çift Terapisi ve Transaksiyonel Analiz Terapisiyöntemlerinden yararlanmaktadır.

EMDR Terapisti olan uzman terapist Soma Maden Faciası’ nda mağdur olan madencilere destek amacı ile gönüllü terapist olarak görev alarak EMDR Terapisi gerçekleştirmiştir. Hala  afetlerde gönüllü terapist olarak görev almaya devam etmekte; bireysel ve grup travma terapileri gerçekleştirmektedir.

Mesleki anlamda Türk PDR Derneği, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) ,EMDR ve EMDR HAP Derneği üyesidir.

 “Eğitimde İyi Örnekler” alanında projesi seçilen uzmanın yürüttüğü projelerden bazıları hala devam etmektedir.

 

Bu Projelerden Bazıları:

“Down Sendromlu Bireylere Destek  Projesi 2019-…)

Şiddetli Önleme ve Yaşam Becerileri Kazandırma Projesi”

“Görme Engelliler Projesi”, “Zihinsel Engelliler Projesi” ,

“Kariyer Günleri Projesi” (Küçükçekmece İlçesi çapında tüm liselerin katıldığı Kariyer Günleri Programına koordinatörlük yapmıştır.)

“Anne Destek Eğitim Programı Projesi”- AÇEV

“7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Projesi”

“İhmal ve İstismarı Önleme Eğitimi Projesi”

“Bağımlılıkla Mücadele Projesi”

“Mudanya 9 Köy Psikolojik Destek Projesi”

“Cinsel İstismar Mağduru Çocuklara Psikolojik Destek Projesi  (2003-…)

“Uludağ Üniversitesi Hemotoloji ve Onkoloji Bölümü’ nde Bulunan Çocuklara Psikolojik Destek Projesi “

“Kimsesiz Çocuklara Psikolojik Destek Projesi”

 

Aldığı Sertifikalı Eğitimlerden Bazıları:

-Aile Danışmanlığı Eğitimi –  ( 100 saat ) -2011

-Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapileri Eğitimi- 2 YIL – 518 saat -  (2012-2014)

 

(Sistemik Terapi, Bilişsel- Davranışçı Terapi,  Dinamik ve Deneyimsel Çift Terapisi, Stratejik Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, İmago Çift Terapisi, Yapısal Terapi, Cinsel Terapi, Aile Terapisinde Krize Müdahale Yöntemleri, Çocuk Odaklı Aile Terapisi,Transaksiyonel Analiz Kuramı )

-Transaksiyonel Analiz Kuramı- Çocuk - Aile Danışmanlığı –Fatma Torun Reid – 2 Yıl – (2012 – 2014 )

- Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklar Ve Süpervizyonları– DBE -(2013- devam ediyor)

-EMDR1. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonları– Emre Konuk - ( 2013 )

-EMDR 2. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonları– Emre Konuk - ( 2014 )

-EMDR ( R-TEP, G-TEP Bireysel ve Grup Travma Protokolleri )  –Davranış Biilimleri Enstitüsü-  ( 2013-2014 )

-EMDR - Travma ve Baş etme Yöntemleri ( Çocuk-Ergen Bireysel ve Grup Travma Terapisi – EMDR) -

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar – 2014

-PACT  1. Düzey Eğitimi  ( PsychobiologicalApproachtoCoupleTherapy ) – StanTatkintarfından geliştirilen Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım– 2013

-PACT 2. Düzey Eğitimi –StanTatkin -  2015

-SystemicTherapy ve SytemicTherapy Inventory of Change ( Sistemik Terapi ve Sistemik Terapi DeğişimEnvanteri ) Dr. William Pinsof – DBE - 2013

-Erken İlişkisel İhmal ve Taciz Kurbanlarıyla Çalışma ve Onları Anlama- EMDR - DBE - Andrew M. Leeds  2013

-Aile İçi İlişkilerde Sorunlar ve Çözüm Arayışları – ÇATED  1. Aile Sempozyumu- -2013

-Aile ve Çift Terapisi Semineri – Uzm. Psikiyatrist Murat Dokur - ÇATED – 2013

-Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi  - DBE– 2014

-Anne Destek Eğitimi (ADEP ) -Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)- (MEB Eğitimci Sertifikası- 60 saat )-2006

-7-19 Yaş Anne Baba Eğitimi – (MEB Eğitimci Sertifikası – 40 saat – 2014

-Aile Danışmanlığı Eğitimi ( MEB Eğitimci Sertifikası- 32 saat) – 2014

-İhmal ve İstismarı Önleme Eğitimi ( MEB ) – 2016

-Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi Kursu– 2019

-Kocaeli Psikiyatri Ana Bilim Dalı 3. Ulusal Ruhsal İyileştirim Kongresi –Prof. Dr. Mustafa Yıldız başkanlığında -

23-24/ 11/2019  ( İki Gün) Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme ve Yaşam Becerileri Kazandırma Eğitimi Kursu (MEB) -2007 

Günebakan Madde Bağımlılığını Önleme ve Yaşam Becerileri Kazandırma Eğitimi Kursu (MEB) -2007

Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitimi Kursu –( MEB)-  2011

Bağımlılığa Müdahale Eğitimi ( Alkol, Madde, Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı – Uygulayıcı Eğitimi - Kültegin ÖGEL –30 Saat  - 2020

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Eğitimi – Prof. Dr. Mücahit Öztürk – 2011

 Travma ve Krize Müdahale Yöntemleri Eğitimi – 2011-   Bakırköy- RAM

Adler Psikoloji Çerçevesinde Çocuk-Ergen Eğitimini Yeniden Düşünmek- Dr. WesWingett -2012

Yaratıcı Drama Eğitimi Kursu – Bakırköy RAM – 3 Ay –2011

İletişim Çatışmaları ve İletişim Becerileri Semineri – Prof. Dr. Üstün Dökmen – 2012

Psikodrama Günleri – Deniz Altınay – 2014

Okulda Temel Önleme Eğitimi – 2015

Özel Eğitim Hizmetleri Eğitimi  ( 1 ve 2 ) – 2016

Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararları Uygulayıcı Yetiştirme Kursu – 2017

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Kursu - 2017

Proje Danışmanlığı Semineri – 2020

Mindfullnes Terapisi Semineri Doç. Dr. Bilge Uzun - 2020

 

Eğitim ve Süpervizyon Aldığı Uzmanlar:

Uzman Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Emre Konuk (Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucusu )

Uzman Klinik Psikolog Dr. Nevin Dölek  ( Boğaziçi Üniv. Öğr.görevlisi)

Uzman Psikolojik Danışman Prof. Dr. Ümran Korkmazlar   

Uzman Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Fatma Torun Reid

Uzman Psikolojik Danışman, Çift ve Aile Terapisti Neylan Özdemir 

Uzman Dr. Psikiyatrist, Çift ve Aile Terapisti NuşinSarımurat Baydemir (İlişki Psikoterapileri Enstitüsü kurucusu)

Uzman Klinik Psikolog, Çift ve Aile TerapistiYudum Akyıl
Uzman Dr. Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Eda Arduman

Uzman Psikiyatrist, Çift ve Aile TerapistiProf. Dr. Kemal Kuşçu

Uzman Psikolojik Danışman Prof. Dr. Serap Nazlı  ( Aile Danışmanlığı kitabının yazarı)

 

Tedavi Edilen Rahatsızlıklardan Bazıları:

 

Depresyon

Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Cinsel İşlev Bozukluğu (Vajinismus…)

Panik Atak

Aile İçi İletişim Sorunları

Bağımlılık

Sosyal Fobi

Özgüven sorunu

Sınav Kaygısı- Sınava Hazırlık

Stres

Motivasyon Kaybı

Bireysel, Çift ve Aile Terapisi alanına giren her türlü konu ile ilgilenmektedir.