65975854-Marek-question-mark-on-post-it-

BİZİ TANIYIN

3677495_1478312728.jpeg

Lisans öğrenimimi Psikoloji ve yüksek lisans öğrenimimi Nörobilim alanında  tamamladım. Yüksek lisans tezimi “Annelerin Çocukluk Örselenmelerinin Çocuğa Bakım Verme Davranışları Üzerinde Etkisi ve Çocuk İçin Riskleri” üzerine yazmış  olup,  çalışmalarımda erken çocukluk dönemi örselenmeleri ve  nörogelişimsel etkisi üzerine yoğunlaşmış bulunmaktayım.

2007 yılından bu yana çocuk ihmal ve istismarı, çocukta riskli davranışlar ve boşanma konuları üzerinde çalışmaktayım. Çalıştığım süre zarfında bu konular üzerinde bir çok eğitim almış olup, Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikası (Sağlık Bakanlığı-2013) ve 2015-2017 yılları arasında Deneyimsel oyun terapisi  kuram ve süpervizyon eğitimlerini Nilüfer Devecigil ve Byron Norton'dan alarak çocuklarla çalışmaya devam etmekteyim. Çalışmalarımı, Beyin Temelli Psikoterapi (Dr. John Arden-2018) ve Çocukta Rezilyansı Güçlendirme (Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya-2020) alanlarıyla entegre ederek keşfetme ve anlamlandırma yolculuğuma devam ediyorum.

Bu yolculukta yıllar içinde yolumuz kesişen yüzlerce çocuk ve aileye bana öğrettikleri için teşekkür ederim. Kendi ebeveynlik yolculuğumda bana ışık olan kızım Asya'ya ise minnettarım.

KÜBRA ŞAHİN İPEK