65975854-Marek-question-mark-on-post-it-

BİZİ TANIYIN

photo.jpg

PSİKOLOJİK DANIŞMAN/ÖZEL EĞİTİM UZMANI/PSİKOTERAPİST

Öğrenim Durumu

 

Lisans- Ankara Üniversitesi- PDR-1987

Yls- Ankara Üniversitesi- Sosyal Psikoloji- 1996 (Tez: Evlilik Doyumu ve Yüklemeler)

Doktora- Ankara Üniversitesi-Özel Eğitim-2005 (Tez: Sosyal Beceri Eğitimi)

DR. FATMA ÖNALAN AKFIRAT

Çalıştığı Kurumlar

 

1987-2014-  MEB’na bağlı, RAM, ilköğretim, lise, anadolu lisesi, Özel eğitim Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde çalıştı.

2013-2015- Yrd. Doç.Dr. Lefke Avrupa Üniversitesi

2016-2018- Kocaeli Üniversitesi-GSF Konuk Öğretim Üyesi

2018-2019- Dr. Öğretim Üyesi Yeditepe Üniversitesi

2013- 2020 Okulöncesi Kurumlara Danışmanlık

1998-2020- Çağdaş Drama Derneği yönetim ve liderlik

2006-2020- Olgu Psikolojik Danışmada çalışmalar

1995-2020 Aile, psikolojik danışmanlar ve öğretmenlere yönelik; İletişim Becerileri, Aile Tutumları, Kaynaştırma Eğitimi, Engellilerin Sınıflandırılması, Cinsel Eğitim, Davranış Bozuklukları, Kardeş Kıskançlığı, Tuvalet Eğitimi, Çocuk ve Oyun, Oyunun İşlevleri, Ölüm ve Yas, Özgüven Kazandırma, Kendini Tanıma, Özel Öğrenme Güçlüğü, Aile Okul İlişkileri, Şiddet, Çocuklarda Şiddet, Sınırlar, Kendini Keşfeden Çocuklar, Kaynaştırma Eğitimi Kendini Yöneten Çocuk Yetiştirmek, Sınav Kaygısı, Sanat Terapi, Oyun Terapi vb. konularında eğitim ve seminerler vermektedir. Aynı zamanda sanatla terapi, oyun terapi eğitimi vermekte, bireysel, aile ve çift terapisi çalışmaları, özel eğitim danışmanlığı, özel eğitime gereksinimi olanlarla oyun ve drama çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda okul, kurum, dernek, sendikalara yönelik eğitimler vermekte, okulöncesi ve diğer eğitim kurumlarına danışmanlık yapmaktadır.

 

Kullandığı Terapi Yaklaşımları

 

•    Çift ve Aile Terapisi

•    Sanatla Terapi

•    Oyun Terapi

•    Pozitif Psikoterapi (PPT)

•    Bilişsel Terapi

•    Doğa Terapi

•    Dramaterapi

 

Aldığı Terapi Eğitimleri

•    Kognitif ve Davranış Terapileri  (Doç Dr. Hakan Türkçapar, 72 saat, kuramsal, süpervizton)

•    ODTÜ SEM Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, 100 saat,2002-2003)

•    Sanat Terapisi ve Yaratıcılık Eğitimi (400 saat, 2008-2012, Dr. Nevin Eracar, Bursa Uludağ Üniversitesi Psikiyatri/Ankara-İstanbul)

•    Çocuk Merkezli Bilişsel Oyun Terapisi Eğitimi (Doç.Dr. Marina Panfilova, 100 saat, 2017, Olgu Psikolojik Danışma)

•    Wiesbaden Pozitif Psikoterapi Akademisi-Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi (200 saat-2005-Nossrat Peseschkian), Master Programı (800 saatlik) 2018–…)

•    Transaksiyonel Analiz Terapist Eğitimi 101, 202 (Olgu Psikolojik Danışma/Ankara)

•    Aile Danışmanlığı (Olgu Psikolojik Danışma)

•    Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi (Nevin Dölek)

•    Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çocuk Resimlerinin Gelişimsel Değerlendirilmesi (Türk Psikologlar Derneği)

•    Çocuk resimleri analizi ve psikolojik testler eğitimi (Olgu Psikolojik Danışma-Sultanberk Halmatov, 16 saat, 2016)

•    Bilişsel Yönelimli Oyun Terapi Eğitimi (Doç.Dr.Marina Panfilova/Olgu Psikolojik Danışma)

•    Ölüm ve Yas Danışmanlığı (Ruh Sağlığı Derneği/Hakan Ertufan)

 

    Aldığı Diğer Eğitimler

•    1989 Basic-Programcılık Kursu (Sinop)

•    1988 Konuşma Terapisi Kursu

•    1993 AFSAD Fotoğraf Temel Eğitimi

•    1993 AÜ Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi ‘Krize Müdahale’ eğitimi

•    1994 Bilgisayar Kullanımı Kursu

•    1996 MEB Yetiştirici rehber öğretmen eğitimi kursu

•    2002 Sınav Kaygısı Eğitimi

•    Ekim 2002 Lera Kendin Yap kendin Çal Kendin Kendini Çal-Beden perküsyonu eğitimi

•    2004 Yaşam Becerileri Eğitimi

•    2002 Öfke Kontrol Becerileri Eğitimi (Psikologlar Derneği)

•    Ocak 2005 Riskli Davranış Gösteren Çocuklar Semineri

•    Mart 2005 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Semineri

•    Nisan 2005 İntihar Davranışı Semineri

•    28 Nisan 2005 PDR Derneği Özel Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Semineri

•    2014 KA Fotoğraf Geliştirme Atölyesi Temel Eğitim

•    Öfke Duygusunu Tanıma ve Etkili Yönetme (Türk Psikologlar Derneği)

•    Yaratıcı Drama Liderliği (Çağdaş Drama Derneği)

•    Playback Tiyatro (Central European School of Playback Theatre, 180 saat)

•    Sanatla Aile Terapisi Teknikleri (16 saat, Prof.Dr. Alexander Kopytin, 2016, Olgu Psikolojik Danışma)

•    Öğrenme Güçlüğü Bataryası

•    Film Çözümlemesi Eğitimi (Erdem İliç)

•    Sinema Karakterlerinin Psikolojik Çözümlemesi (Mutluhan İzmir)

 

     Aldığı Test Eğitimleri

•    1988 RAM’da kullanılan testler kursu (İzmir)

•    1989 Zeka testleri ve gelişim ölçekleri kullanımı kursu (Ankara)

•    Wısc-R çocuklar için zeka testi ve Denver (3 ay süreyle-MEB, HÜ, ve AÜ Öğretim üyelerinden Ferhunde Öktem, Bahar Gökler ve Melda Akçalın’dan, Ankara)

•    Portage Ölçeği ve Eğitim Programı (Dr. Ender Marangoz-uyarlayan)

•    WISC-R, Ruh Sağlığı Derneği

•    Çocuk Psikometrik Testleri (Üsküdar Üniversitesi)

•    Frankfurter Dikkat Testi

•    D2 Dikkat Testi

•    Burdon Dikkkat Testi

•    Bier Cümle Tamamlama

•    Gesell Zeka Testi

•    Louisa Duss Hikaye Tamamlama Testi

•    Peabody Alıcı Dil Testi

•    Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

•    Sınav Kaygısı Ölçeği

•    Frostig Görsel Algı ve Dikkat Testi

•    Koppit Bir İnsan Çiz Testi

•    Porteus Labirenti

•    Benton Görsel Algı ve İdrak Testi

•    CAT

•    Okula Hazırlık Testi

 

   Türkiye’de Eğitimci Olduğu Alanlar

•    BEP Eğitmeni (Özel Eğitimde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı)

•    Aile Danışmanlığı Eğitmeni

•    Yaratıcı Drama Eğitmeni

•    Playback Tiyatro Eğitmeni

•    İletişim Becerileri Eğitimi Eğitmeni

•    Sanat Terapi ve Yaratıcılık (Türkiye’deki sekiz eğitimciden biridir)

•    Oyun Terapisi Eğitmeni (Olgu Aile Danışmanlığı Merkezi)

•    Rehberliğin Yaygınlaştırılması Eğitimi Eğitmeni

•    Önleyici Rehberlik Eğitmenliği

•    Öğrenmeyi Öğrenme Eğitmenliği

•    7-19 Yaş Aile Eğitimi Eğitmeni

•    Ana Baba Okulu Eğitmeni

•    Evliliğe Hazırlık Okulu Eğitmeni

 

   Yaptığı Atölye Çalışmaları-Eğitimler

•    Özel Eğitimde Yaratıcı Drama

•    Özel Eğitimde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

•    Yaratıcı Drama

•    PDR Hizmetleri ve Yaratıcı Drama

•    Sanatla Terapi

•    Sanat Terapi İle İçimdeki Ben’e Yolculuk

•    Sanat Terapi İle Benlik Algısının Geliştirilmesi

•    Şiddet

•    Oyun Terapi

•    Öfke Kontrol Becerileri

•    Sınav Kaygısı

•    Değerler Eğitimi

•    Doğaya Uyum sağlamak

•    Doğayla İyileşmek

•    İçimdeki Doğa

•    Doğa Hayattır

•    Sosyal Beceri Eğitimi

•    Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Eğitimi

•    İletişim Becerileri Eğitimi

•    Sinema ve Psikoloji (Film analizi) Atölyeleri

•    Evliliğe Hazırlık Okulu

•    Ana-Baba Okulu

•    Öğrenmöe güçlüğü olan çocuklarla sosyal beceri eğitimi/drama

•    Zihinsel yetersizliği olan çocuklarla drama

•    Görme yetersizliği olan çocuk-gençlerle drama

•    İşitme yetersizliği olan çocuk-gençlerle drama

 

Üyelikler

 

•    Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

•    Türk Psikologlar Derneği,

•    Çağdaş Drama Derneği

•    Çocuk Müzeleri Derneği

•    ÖMEK (Öğrenme Meraklıları Eğitim Kooperatifi)