Blog

Blog

Analitik Düşünce

Makaleler

Uzmanlar, yaratıcı süreci açıklarken dört aşamadan bahseder.

  1. Problemi tanımaya ve öğrenmeye başlayan bir “hazırlık safhasından” söz ederler. Kişi çözmek durumunda olduğu problemi, çeşitli çözüm yollarını inceler.
  2. İkinci aşama “Kuluçka dönemi” olarak tanımlanır. Bilinçli bir kontrol yoktur. Yeni çözüm yolları, problemin unsurları arasında yeni sentezlemelere gidilir.
  3. Üçüncü aşama “Aydınlanma” dönemidir. Sonuca götürecek çözüm kişinin zihninde aniden belirlenir. Eldeki bilgiler arasında çeşitli sentezlemeler yapan kişinin birdenbire çözümü bulduğu gözlenir.
    Son aşama “sonuçların doğrulanması” aşamasıdır. Bilinçli ve akılcı bir dönemdir. Bir önceki dönemdeki çözümlerin aksaklıkları giderilir. Doğrulukları tekrar gözden geçirilir.
  4. Çözüme ve problem çözmeye yönelik  bireyler ile diğerlerini ayıran özellik analitik düşünmeye sahip olmasıdır. Çözüme yönelik düşünmeye sahip bireyler, hayal güçlerini de zenginleştirmesi ile aynı konuda pek çok çözüm üretmeyi hedeflerler, tek ve en doğru yanıta götüren cevabın arayışı içindedirler.

Bir satış elemanından bir mimarın sanatına kadar uzanan geniş bir alanda ortaya çıkan analitik düşünme bu açıdan değerlendirilir.

Çocuğunuzu yetiştirirken “farklı konulara” ilgi duymasını sağlamanız gerekir. Her şey hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaya olanak olmasa bile çocuklarımız bilgiye ulaşabilme yollarını öğrenmelidirler. Öğretmen teorik bilgiyi güncelleştirebilmeli ve pratikle birleştirebilmelidir. Okulun tüm bu becerileri desteklemesi ve öğrenmeyi öğretmesi konusunda takipçi olmanız görevlerinden biri olabilir.

Eğer çocuğunuzun kitaplara olan ilgisini, okumaya öğrenmeye olan merakını geliştirebiliyorsanız önemli bir yol kat etmişsiniz demektir. Eğitimin altın kurallarından birisi de çocuğunuzun bir şeyi yapmasını sağlamak için kendinizin model olmasıdır. Ne yapılacağını söylemek değil, görmesini sağlamak gerekir. Böylece analitik düşünebilen bireyler yetişmesi için uygun zemin oluşturulabilir.

Lise ve üniversite çağlarındaki gençler için farklı alanlarda geliştirilecek projeler üzerinde bireysel ya da takım çalışmaları yarar sağlayabilir. Bu çalışmalarda özgürlük desteklenmeli gençler problem çözmeye yönelik analitik düşünen fertler olarak yetiştirilmelidirler.

İnsanlığın bugün için emrinde olan ve yaşamı kolaylaştıran tüm buluşların farklı alanlardaki analitik düşünceli bireylere ait olduğu düşünülürse, bu konuda harcanan ve harcanacak emek ve zamanın yararı açıkça görülecektir.

Olaylar hakkında analiz yapma ve sentezleme bir bireye mutlaka kazandırılması gereken bir beceridir.

Bütün bu sözü geçen zihin eğitimin oluşturulabilmesi için uygun duygusal iklimin eğitim ortamında sağlanması gerektiği asla unutulmamalıdır.